Ja esta aquí la primera edició de la marxa de l’Aigua de Sant Magí!!! No esperis més i inscriute per fer la ruta original del cami de Sant Magí!

Vols la samarreta de la marxa? Corre, agafa la teva talla!!!

DSC_0032

Panel 1

Inscripcions

Inscripcions Online

8913d007-e8fe-44f7-8f91-0e60a004e05d

Inscripcions presencials

logo

Panel 3

Reglament

1.- La Marxa Nocturna de l’Aigua de Sant Magí de Tarragona se celebrarà entre els dies 12 i 13 d’agost de 2017 organitzada pel Club Excursionista Alliberadrenalina i és una prova no competitiva de resistència individual per camins de muntanya amb sortida al Santuari de Sant Magí de la Brufaganya, a terme municipal de Pontils (Conca de Barberà) i la Plaça de l’Escorxador de Tarragona.

2.- Per participar cal tenir 14 anys complerts el dia de la Marxa. Els menors i les menors de 18 anys necessitaran autorització escrita dels pares o tutors i a més hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta durant tot el recorregut.

3.- La Sortida serà a les 23’59h del dissabte dia 12 d’agost de 2017 des de l’explanada del Santuari de Sant Magí de la Brufaganya, al terme municipal de Pontils (Conca de Barberà). Pel fet de no tractar-se d’una Marxa circular, l’organització preveurà un servei d’autobús des del punt d’arribada al punt de sortida que anirà a càrrec dels participants que el facin servir.

4.- El recorregut de la Marxa serà de 65km i un desnivell acumulat de +/-1970mt.. Hi hauran un total de 8 punts d’avituallament amb control de pas, a banda del control final d’arribada. Per poder passar els controls de pas és obligat que tots els participants portin la tarja identificativa i de control en lloc visible, i facilitar la seva lectura.

5.- El recorregut estarà senyalitzat amb cinta amb reflectant ja que es tracta d’una marxa nocturna, i col.locades de manera que no hi haurà una separació entre elles que superi els 100mt., també hi haurà el suport de cartells amb fletxes direccionals en els llocs que puguin crear confusió.

6.- El temps màxim per a realitzar la marxa serà de 16h, i tots els participants que facin el recorregut per sota d’aquest temps i no hagin estat desqualificats per altres motius es consideraran “finishers”. Una vegada acabada la Marxa es publicaran els temps de finalització de cada participant a nivel informatiu i en un llistat alfabètic ja que la Marxa no és competitiva.

7.- Seran motius de desqualificació:

  • No fer la totalitat del recorregut a peu.
  • No seguir el recorregut marcat
  • No passar per algun/alguns dels controls de pas, o no presentar la tarja identificativa
  • Contravenir les normes contingudes en el present reglament o les que l’organització pugui establir en el transcurs de la marxa.
  • No socòrrer a un altre participant que ho necessiti
  • No dur el material obligatori: Motxila o similar, reserva de mínim 1L d’aigua (els dipòsits an d’anar plens de sortida), Manta tèrimica de 1’4x2mt minim, telèfon mòbil amb bateria carregada (no es pot portar en mode avió), i llum frontal o llanterna amb piles/bateria de recanvi, i llum vermella trasera de posició.

**L’organització farà revisió d’aquest material abans de la sortida i aleatoriament pel recorregut i en finalitzar la prova.

8.- Els participants estan obligats a complir les normes de circulació viària en els trams de casc urbà i carretera. L’organització tindrà controls de seguiment en els punts més conflictius.

9.- Els trams del recorregut i encreuaments de carreteres que presentin perill estaran degudament senyalitzats. L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin patir o produir els participants, si bé vetllarà per tal d’evitar-los i que la prova es desenvolupi amb normalitat, i aconsella el màxim de prudència als participants en aquests trams.

10.- El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la marxa si bé l’organització es reserva el dret de suspendre-la o modificar-la si ho estima convenient per motius meteorològics molt adversos. Tanmateix podria incloure l’obligatorietat de portar impermeable en cas de previsió de meteorologia adversa.

11.- Els participants han de dur la llicència vigent de la FEEC acompanyada del DNI que haurà de ser presentada a qualsevol membre identificat de l’organització que ho sol·liciti. En cas de no disposar de la Llicència l’organització tramitarà una de temporal per cobrir aquests participants.

12.- Els participants han de seguir en tot moment les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització, i estan obligats a comunicar al control més proper qualsevol incidencia o accident que hagin sofert o observat.

13.- En cas d’abandonament es obligació del participant comunicar-ho al control més proper o a qualsevol membre de l’organització. Tanmateix l’organització procurarà el retorn del participant si no ho pot fer pels seus propis mitjans, però en tot cas sempre en el moment de tancament del control.

14.- És obligació de tots els participants ajudar o prestar atenció a quialsevol altre participant que requereixi asistència.

15.- Els participants han de respectar en tot moment l’entorn per on es desenvolupa la Marxa, les propietats per on discorre i les masies i conreus que travessi, així com evitar dipositar deixalles de cap tipus, en tots els controls i avituallaments trobareu bosses per les deixalles.

16.- L’incompliment de les normes de civisme i comportament seran motiu de desqualificació.

17.- L’organització no permet que els participants i les participants en la marxa portin animals de companyia durant la mateixa.

18.- Degut a les característiques de la marxa, distància i desnivell i el fet de desenvolupar-se en horari nocturn, requereix qur tots els participants tinguin un nivell de preparació físic i psíquic òptim per realitzar-la. L’organització no està obligada a demanar cap tipus de certificat mèdic, si bé te la potestat d’admetre o fer fora de la prova aquelles persones que consideri que no està en condicions de fer la prova abans o durant la caminada.

19.- Pel fet d’inscriure’s a la marxa, el o la participant declara conèixer i acceptar aquestes normes alliberant a l’entitat organitzadora, organitzadors i voluntaris de tota responsabilitat pels accidents, negligències i danys a tercers durant el transcurs de la prova.

20.- Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització.

21.- En cas d’accident o indisposició greu, truqueu al telèfon que l’organització fa constar a la targeta de control de pas.

22.- El sol fet d’inscriure’s a la Marxa de l’Aigua de Sant Magí, autoritza expressament a l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut i desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible prorroga un cop finalitzat el període previst”.

23.- Els participants permeten explícitament que el seu nom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats.

24.- Protecció de dades. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades pel participant en la inscripció a la prova, seran tractades pel Club Excursionista Aliberadrenalina amb la finalitat de gestionar les inscripcions i classificacions de la Marxa de l’Aigua de Sant Magí, així com per mantenir-lo informat de les properes edicions de la mateixa. Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a Club Excursionista Aliberadrenalina de Tarragona.

pdfdownload.pngreglament en PDF

Panel 4

Contacte

Et podem ajudar? no dubtis en posarte en contacte amb nosaltres.